Finnskogleden midlertidig lagt utenom anleggsområdet

Kjølberget vindkraftverk er under utbygging. Med hensyn til sikkerheten er Finnskogleden midlertidig lagt utenom anleggsområdet mens utbyggingen pågår. Det kan være forbundet med fare å ta seg inn i anleggsområdet uten avtale. Her finner du en kartfil (GPX) som kan lastes ned til GPS. Kontaktpersoner:Vegard Moberget, driftsansvarlig. Telefon 909 39 280Johan Höök, telefon +46 70 […]

Blinkende varsellys fra Raskiftet

På 20 av vindturbinene i Raskiftet vindkraftverk er det installert varsellys i tråd med krav fra Luftfartstilsynet. Lysene styres av en radar og blinker ved flytrafikk i området. For å redusere lysbelastningen for nærmiljøet er det installert et radarbasert system som skal sørge for at lysene tennes bare når det kommer fly i nærheten av […]

Utbyggingen godt i gang

Det har vært høy aktivitet i anleggsområdet til Kjølberget Vindkraftverk så langt i sommer. Bygging av anleggsveger er i gang og det er gjennomført betydelig med avskoging. Etablering av steinbruddet inkludert sprenging er også påbegynt. -Vi er godt fornøyd med startfasen på anleggsarbeidet som vil pågå helt frem til vinteren 2021. Vårt anleggskontor er nå […]

Finnskogleden med midlertidig trasé forbi Kjølberget

– Dette gjør vi for å sikre at folk som ferdes på Finnskogleden fortsatt skal kunne benytte seg av leden gjennom utbyggingsperioden uten å bli utsatt for unødig fare, sier daglig leder for Austri Kjølberget Magnus Axelsson. Omleggingen vil vare frem til 1. mai 2021. Deretter skal leden legges tilbake til opprinnelig trasé innen sommeren 2021, i samarbeid […]

Åpent informasjonsmøte om utbyggingen av Kjølberget vindkraftverk

Austri Kjølberget DA har nå fått på plass de siste formaliteter for å starte utbyggingen av Kjølberget vindkraftverk. Austri Kjølberget og OX2 inviterer derfor til et åpent informasjonsmøte om utbyggingen. Møtet vil gjennomføres i kommunelokalene i Våler med enkel servering. Det vil også være muligheter for lokale leverandører å opprette kontakt med prosjektets totalentreprenør for […]

Nyansering av diskusjonen om Kjølberget vindkraftverk

Av Thor Svegården, styreleder i Austri Vind DADenne kronikken har også blitt publisert i Østlendingen. Austri ble invitert til og deltok på et møte i Elverum 10. januar som ble arrangert av vindkraftmotstandere for å informere om status i realiseringen av Kjølberget vindkraftverk. I etterkant av møtet var det oppslag i Østlendingen lørdag 12. januar. Vi […]

Olje- og energiministeren åpnet Innlandets første vindkraftverk

Onsdag ble utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk markert som gjennomført av eierne Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og det tyske energiselskapet Stadtwerke München. -Dette er en merkedag for utviklingen av Raskiftet vindkraftverk. Vi er glade for å kunne si at utbyggingsfasen av prosjektet når er ferdig innenfor avtalt tid og budsjett – uten større HMS-hendelser, sier konsernsjef […]

Sikkerhetsavstand til vindturbiner

Det er viktig med sikkerhetsavstand til vindturbiner.Ved spesielle værforhold kan is dannes og kastes fra bladene på vindturbinene i Raskiftet vindkraftverk. Derfor er det opprettet sikkerhetssoner rundt turbinene. Når is løsner fra turbinblad, eller turbin-hus kan såkalt iskast (eller isnedfall) oppstå. Risikoen for å bli truffet av slike isklumper er små, men hvis man skulle […]

Samtlige vindturbiner på plass

Torsdag klokken 15.14 ble den siste av de totalt 31 vindturbinene på Raskiftet vindkraftverk installert i anleggsområdet. Nå starter arbeidet med å sette hele kraftverket i produksjon.  -Dette er en viktig milepæl i utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk. Vi kan se tilbake på en utbygging hvor helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på en god måte, […]

Høyt tempo på Raskiftet

For beboere og forbipasserende ved sørenden av Osensjøen vokser et nytt landemerke frem i høyt tempo. Tirsdag ble vindturbin nummer 21 av totalt 31 oppkoplet mot strømnettet. -Vi holder et høyt tempo i utbyggingen av Innlandets første vindkraftverk. Daglig reises nye tårn, og vi monterer om lag to til tre vindturbiner i uken, sier daglig leder […]