Høyt tempo på Raskiftet

For beboere og forbipasserende ved sørenden av Osensjøen vokser et nytt landemerke frem i høyt tempo. Tirsdag ble vindturbin nummer 21 av totalt 31 oppkoplet mot strømnettet.

-Vi holder et høyt tempo i utbyggingen av Innlandets første vindkraftverk. Daglig reises nye tårn, og vi monterer om lag to til tre vindturbiner i uken, sier daglig leder for Austri Raskiftet Magnus Axelsson.

-Nå håper vi på relativt rolige vindforhold for å sikre installering og driftssetting av de gjenværende vindturbinene. Samtidig er det høyt tempo og mange mennesker og maskiner i arbeid. Derfor er det aller viktigste på anlegget sikkert arbeid for både, mennesker og miljøet rundt oss, sier Axelsson.

Lyd og lys fra anlegget
Ettersom flere vindturbiner installeres og driftsettes vil anlegget bli tydeligere i terrenget. I utbyggingsperioden vil anlegget være belyst med signallys, og noen ganger vil man også kunne høre vindturbinene.

-Ved ulike værforhold kan lyden fra turbinene bære relativt langt. Dette vil variere og avhenger av værforhold, vindretning og vindstyrke. Etter at Raskiftet vindkraftverk er i normal drift vil ikke turbinene være lyssatt, men lys kan bli slått på automatisk hvis for eksempel et fly skulle nærme seg, sier Axelssson.

Det er Eidsiva Vannkraft AS (20%), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20%) og det tyske energiselskapet Stadtwerke München Erneuerbare Energien Skandinavien (60%) som bygger Raskiftet vindkraftverk ved Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil i Hedmark.