Om oss

Austri Vind drifter vindkraftverk i Innlandet 

Innlandet har rike energiressurser i form av vannkraft, bioenergi og vind. Produksjon av fornybar energi som vindkraft er et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens energibehov og klimautfordringer. Ved å satse på vindkraft utnytter vi naturressursene i regionen og skaper verdier i Innlandet.

Austri Vind har i dag konsesjon på to vindkraftverk, som er organisert i to ulike selskaper:

  • Raskiftet vindkraftverk, er organisert gjennom selskapet Austri Raskiftet DA, som eies av Stadtwerke München GmbH (60 prosent), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20 prosent) og Hafslund Eco (20 prosent).
  • Kjølberget vindkraftverk, er organisert gjennom selskapet Austri Kjølberget DA, som eies av Stadtwerke München GmbH (60 prosent), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20 prosent) og Hafslund Eco (20 prosent).

Styrende organ, Austri Raskiftet DA:

  • Thomas Eisele
  • Stig Morten Løken
  • Per Oluf Solbraa

Styrende organ, Austri Kjølberget DA:

  • Thomas Eisele
  • Stig Morten Løken
  • Per Oluf Solbraa

Austri – mytologi og realitet
I Norrøn mytologi er jorden flat, og himmelen er spent i bue over den. Fire dverger holder den oppe, en i hver himmelretning. De fire styrer også vindene. Dvergen Austri holder himmelhvelvingen opp i øst, og styrer østavinden. Austri og hans oppgaver er mytologi. Vindkraft i Innlandet er realitet. Austri Vind har ansvaret for moderne og miljøriktig utnyttelse av regionens vindressurser. Det gir fornybar energi for fremtiden!

Åpenhetsloven
Austri følger åpenhetsloven. Les mer her.

Kontaktpersoner:
Jan Roger Broen, daglig leder:
E-post: jan.roger.broen@austri.no,
Tlf.:+47 951 05 621

Geir Aasvestad, site supervisor
E-post: geir.aasvestad@austri.no
Tlf. +47 952 95310

Media:

Jonas Duckert Bangsund
Kommunikasjonsansvarlig
E-post: jonas.bangsund@hafslundeco.no
Tlf.: +47 926 46 161

Har du spørsmål?