Våre vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk i Våler produserer 196 GWh årlig, tilsvarende 10 000 husstanders strømbehov. Raskiftet vindkraftverk i Trysil/Åmot gir 370 GWh, nok til 18 500 husstander. Begge prosjektene er betydelige fornybare energikilder.

Har du spørsmål?