Raskiftet vindkraftverk, Trysil/Åmot, Innlandet

Raskiftet vindkraftverk i kommunene Åmot og Trysil i Innlandet fylke har 31 vindturbiner som årlig gir om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon. Det tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander.

Austri Raskiftet er eid av Hafslund Eco (20 prosent), Gudbrandsdal Energi (20 prosent) og Stadtwerke München (60 prosent). Det svenske vindkraftselskapet OX2 har stått for utbyggingen, og har deltatt i utviklingen av prosjektet siden januar 2015.

Olje- og energidepartementet ga 6. juni 2015 Austri Raskiftet konsesjon for å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Trysil og Åmot. Utbyggingen ga lokale inntekter gjennom nye arbeidsplasser og kjøp av varer og tjenester. Åmot og Trysil kommuner, samt lokale grunneiere, sikres årlige inntekter av Raskiftet vindkraftverk.

31 vindturbiner ble satt i drift vinteren 2018/2019. Totalt er det investert over 1,4 milliarder kroner i prosjektet.

Fakta om Stadtwerke München
Stadtwerke München (SWM) er Tysklands sjette største energiselskap og heleid av München by. Selskapet har 10850 ansatte og en årlig omsetning på rundt  9,1 milliarder Euro (2023). SWM har mål om å etablere en portefølje på om lag 7,5 TWh ny fornybar kraft innen 2025, og ser på Norden som et interessant marked. SWM ønsker industriell tilstedeværelse i Norden, gjennom etablering og deleierskap i norsk/nordiske selskap.

SWM: A company for Munich

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet
Bildet viser Raskiftet
Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Har du spørsmål?