Om Austri Vind

Austri Vind jobber med utvikling av vindkraft i Innlandet. Målet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap.

Viktig informasjon

Det er viktig med sikkerhetsavstand til vindturbiner. Derfor er det opprettet sikkerhetssoner rundt turbinene.
Ved spesielle værforhold kan is kastes fra turbinbladene, og ved tordenvær kan det være farlig å oppholde seg nær vindturbinene. Det er det derfor viktig å holde seg utenfor sikkerhetssonen.