Velkommen til

Austri Vind

Austri skal være en produsent av fornybar energi og skaper verdier gjennom bærekraftig utvikling av
ressursene i regionen. Vi legger stor vekt på åpen kommunikasjon og at utviklingen skjer i godt samarbeid med kommuner,
grunneiere, naboer og andre interessenter.

Aktuelt

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Våre vindkraftverk

Bildet viser ansatte hos Austri Vind

Om oss

Austri Vind drifter vindkraftverk i Innlandet.

Innlandet har rike energiressurser i form av vannkraft, bioenergi og vind. Produksjon av fornybar energi som vindkraft er et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens energibehov og klimautfordringer. Ved å satse på vindkraft utnytter vi naturressursene i regionen og skaper verdier i Innlandet.

Har du spørsmål?