Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven pålegger også virksomheter å være åpne og gi offentligheten innsyn i hvordan de arbeider med dette.

Enhver person har rett til å be om informasjon om hvordan Austri Raskiftet DA og Austri Kjølberget DA håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Informasjonskrav behandles etter kravene i åpenhetsloven. Svarfrist på henvendelser er tre uker etter at forespørselen om informasjon er mottatt. Dersom omfanget, eller typen informasjon som etterspørres, gjør det uforholdsmessig byrdefullt å svare innen tre uker, blir informasjon gitt innen to måneder etter at kravet er mottatt.

Et informasjonskrav kan avslås dersom det ikke oppfyller visse kriterier.

Spørsmål knyttet til Austris arbeid med åpenhetsloven sendes til daglig leder Jan Roger Broen på e-post: jan.roger.broen@austri.no

Les vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for 2023.

Har du spørsmål?


Kontakt oss