Status for hinderlys utfordringer Austri Raskiftet DA

Raskiftet har hatt utfordringer med radarsystemet for styring av hinderlysene i lengre tid. Dette har medført at hinderlysene har vært påskrudd hele tiden siden vi ikke kan benytte radarsystemet for styring av dem. Statusen på dette er nå at feilen på hinderlysene er lokalisert, rettet og testet ut av vår leverandør.

Norske luftfartsmyndigheter har imidlertid i parallell arbeidet med en oppdatering av regelverket omkring radarstyrte hinderlys som nå har blitt vedtatt. I det nye regelverket stilles det litt forenklet krav til to radarsystemer til forskjell fra det tidligere regelverket som kun krevde ett system. Konkret må systemene ha et primærradarsystem (som Raskiftet i dag er utstyrt med) og i tillegg et sekundærradarsystem som detekterer transpondere i flyene (objektene i luften). 

Austri er i gang med å undersøke hvordan dagens system eventuelt kan oppdateres i tråd med kravene i den oppdaterte forskriften. Videre venter vi på avklaring fra Luftfartstilsynet på om vi kan få dispensasjon fra det nye regelverket inntil et nytt system er på plass. Inntil en slik dispensasjon har vi imidlertid ikke lov til å benytte radarsystemene for styring av hinderlysene og de må derfor stå påskrudd.

Videre vil Austri også se på mulighetene for installering av radarstyrt hinderlyssystem i tråd med de nye forskriftskravene på Kjølberget.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår