Status for hinderlys utfordringer Austri Raskiftet DA

Raskiftet har hatt utfordringer med radarsystemet for styring av hinderlysene i lengre tid. Dette har medført at hinderlysene har vært påskrudd hele tiden siden vi ikke kan benytte radarsystemet for styring av dem. Statusen på dette er nå at feilen på hinderlysene er lokalisert, rettet og testet ut av vår leverandør. Norske luftfartsmyndigheter har imidlertid […]

Status for hinderlys utfordringer Austri Raskiftet DA Read More »