Sikkerhetsavstand til vindturbiner

Det er viktig med sikkerhetsavstand til vindturbiner.
Ved spesielle værforhold kan is dannes og kastes fra bladene på vindturbinene i Raskiftet vindkraftverk. Derfor er det opprettet sikkerhetssoner rundt turbinene.

Når is løsner fra turbinblad, eller turbin-hus kan såkalt iskast (eller isnedfall) oppstå. Risikoen for å bli truffet av slike isklumper er små, men hvis man skulle bli truffet kan dette i verste fall føre til alvorlig skade eller død.

Når forholdene for ising er til stede må ingen oppholde seg innenfor en sikkerhetssone på 370 meter. Det er viktig å huske på at selv om det ikke er forhold for is når man er i området, så kan det ha dannet seg is på et tidligere tidspunkt slik at risikoen fortsatt er høy.

Skiløypetrasene i området er justert i enkelte områder nær vindturbinene for å sikre at skiløpere ikke vil bli truffet. Ved Halvorsberget er avstanden mellom tilrettelagt skiløype og turbin nummer 25 og 26 kortere enn 370 meter. Beregninger av kastelengde for is fra disse to turbinene viser at den tilrettelagte skiløypetraséen er forsvarlig, selv om den generelle sikkerhetsavstanden på 370 meter underskrides der den passerer de to turbinene.

Kart over sikkerhetssonene:

Huskeregler for ferdsel i vindkraftverket vinterstid:

  • Respekter sikkerhetssonen på 370 meter
  • Ikke forlat skiløypene i retning vindturbinene
  • Følg skilting

Følgende forhold må oppfylles for at ising skal oppstå:

  • Temperaturer under 0 grader
  • Regn, skyer eller tåke (fuktighet)
  • Noe å fryse til (vindturbin eller turbinblad)

Les mer om iskast her: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/ny-veileder-for-handtering-av-faren-for-iskast-fra-vindturbiner/

Hvis du har spørsmål om hvilke forholdsregler man bør følge ved ferdsel i vindkraftområdet på Raskiftet så ta kontakt med Austri Raskiftet DA på: +47 90939280 eller +47 95981851.