Olje- og energiministeren åpnet Innlandets første vindkraftverk

Onsdag ble utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk markert som gjennomført av eierne Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og det tyske energiselskapet Stadtwerke München.

F.v.: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Executive Vice President i Stadtwerke München Christian Vogt, konsernsjef i Gudbrandsdal Energi Holding Rune Vamråk, direktør i Eidsiva Vannkraft Oddleiv Sæle og daglig leder i Austri Raskiftet, Magnus Axelsson

-Dette er en merkedag for utviklingen av Raskiftet vindkraftverk. Vi er glade for å kunne si at utbyggingsfasen av prosjektet når er ferdig innenfor avtalt tid og budsjett – uten større HMS-hendelser, sier konsernsjef i Eidsiva Energi Øistein Andresen, konsernsjef i Gudbrandsdal Energi Holding Rune Vamråk og Executive Vice President i Stadtwerke München Christian Vogt.

Onsdag var selskapene samlet i anlegget med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og representanter fra næringsliv og myndigheter fra inn- og utland. Gjestene fikk en gjennomgang av prosjektet før statsråden offisielt åpnet Innlandets første vindkraftverk.

-Dette er en god dag for Trysil og Åmot, og eierne av Austri Raskiftet. Dette prosjektet beviser at vindkraft i Norge ikke bare er forbeholdt forblåste kommuner på Vestlandet eller i nord. Dette er et godt prosjekt som skaper verdier lokalt, og er med på å skaffe til veie mer fornybar energi i Norge, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Verdiskapning i Innlandet
Raskiftet vindkraftverk vil gi om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander. Olje- og energidepartementet ga 6. juni 2015 Austri Raskiftet konsesjon for å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Trysil og Åmot.

Raskiftet vindkraftverk ligger i kommunene Åmot og Trysil i Hedmark fylke. OX2 har vært totalentreprenør for utbyggingen, mens vindturbinprodusent Vestas har hatt ansvaret for installasjonsarbeidet av vindturbinene.

-Det gode samarbeidet med Trysil og Åmot kommuner og andre lokale interessenter la grunnlaget for en god prosjektgjennomføring. Totalentreprenør OX2 har gjennomført utbyggingen på en meget god måte, og vindturbinprodusent Vestas har bidratt godt til å sikre produksjonsoppstart i henhold til plan, sier daglig leder for Austri Raskiftet, Magnus Axelsson.

Utviklet siden 2010
Selskapet Austri Vind har jobbet med utvikling av et vindkraftverk på Raskiftet fra 2010. Målet for selskapet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap. Raskiftet vindkraftverk er det første vindkraftverket i Innlandet.

Det er Eidsiva Vannkraft AS (20%), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20%) og det tyske energiselskapet Stadtwerke München Erneuerbare Energien Skandinavien (60%) som eier Raskiftet vindkraftverk ved Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil i Hedmark.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår