Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Blinkende varsellys fra Raskiftet

På 20 av vindturbinene i Raskiftet vindkraftverk er det installert varsellys i tråd med krav fra Luftfartstilsynet. Lysene styres av en radar og blinker ved flytrafikk i området.

For å redusere lysbelastningen for nærmiljøet er det installert et radarbasert system som skal sørge for at lysene tennes bare når det kommer fly i nærheten av parken.

-Det er installert varsellys på 20 av 31 vindturbiner på Raskiftet.  Når disse er tent kan man se et hvitt, blinkende lys. Når fly passerer innenfor 1500 meters avstand til de aktuelle turbinene vil lysene blinke. Dette vil pågå frem til flyet forlater området, sier daglig leder for Austri Raskiftet Magnus Axelsson.

Det er også installert infrarøde lys på toppen og midt på skaftet av 20 av turbinene.

Disse lyser permanent, men er ikke synlig for det blotte øye.

-Det kan noen ganger oppstå situasjoner hvor lysene tennes uten flytrafikk i nærheten. For eksempel vil lysene for sikkerhets skyld blinke hvis en av de aktuelle turbinene utstyrt med radar koples fra strømnettet, eller at det skulle oppstå en feil med radarsystemet. Det kan også oppstå at lysene tennes ved spesielle værfenomener.  Varsellysene kan også skrus på manuelt ved behov, sier Axelsson.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår