Åpent informasjonsmøte om utbyggingen av Kjølberget vindkraftverk

Austri Kjølberget DA har nå fått på plass de siste formaliteter for å starte utbyggingen av Kjølberget vindkraftverk. Austri Kjølberget og OX2 inviterer derfor til et åpent informasjonsmøte om utbyggingen. Møtet vil gjennomføres i kommunelokalene i Våler med enkel servering.

Det vil også være muligheter for lokale leverandører å opprette kontakt med prosjektets totalentreprenør for salg av relevante tjenester i utbyggingsfasen. 

OX2 er totalentreprenør for utbyggingen av Kjølberget vindkraftverk. Det er Eidsiva Vannkraft AS (20%), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20%) og det tyske energiselskapet Stadtwerke München Erneuerbare Energien Skandinavien (60%) som er prosjekteiere for Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune i Hedmark.

Hvor:     Kommunelokale i Våler
Dato:     14.05.2019 kl. 18:00-20:00

Fakta om prosjektet:
Det planlagte vindkraftverket vil bestå av 13 vindturbiner, som til sammen gir ca. 180 GWh ny fornybar energi. Energiproduksjonen tilsvarer kraftbehovet i 6-7000 husstander. Den totale høyden på hver vindturbin, inkludert vingene, vil være ca. 220 m.