Finnskogleden med midlertidig trasé forbi Kjølberget

– Dette gjør vi for å sikre at folk som ferdes på Finnskogleden fortsatt skal kunne benytte seg av leden gjennom utbyggingsperioden uten å bli utsatt for unødig fare, sier daglig leder for Austri Kjølberget Magnus Axelsson.

Omleggingen vil vare frem til 1. mai 2021. Deretter skal leden legges tilbake til opprinnelig trasé innen sommeren 2021, i samarbeid med Våler kommune, og relevante friluftsorganisasjoner.

Midlertidig trasé:

Finnes også som PDF her