Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023 ble komponenten demontert og sendt til leverandør for reparasjon og testing. Austri Raskiftet DA forventer at alt blir ordnet så fort som mulig.

– Vi beklager denne situasjonen og har stor forståelse for at blinkingen er til ulempe for vårt nærmiljø. Situasjonen er slik at det er krav fra myndighetene om lys og de kan derfor ikke slås av, sier daglig leder Jan Roger Broen.

Feilkilden i komponenten er lokalisert av leverandøren og det viser seg at det mest sannsynlig er problemer med systemets programvare. Den feilen jobber leverandøren nå med å rette. Parallelt vurderer vi om det må monteres et nytt system som en erstatning for radarsystemet, hvis det viser seg at reparasjon ikke er mulig.

Radarsystemet på Raskiftet er et av få anlegg i Norge, og nye anlegg har dessverre ikke hatt tillatelse til å benytte de samme løsningene. Situasjonen totalt sett har derfor ført til utfordringer i leverandørkjeden og reservedeler og kompetanse har ikke vært lett tilgjengelig.
– Til tross for dette har vi vurdert at reparasjon må forsøkes fordi det tar langt tid å installere et nytt system, sier Broen.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår