Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning.

Vår leverandør har nå etablert en plan for feilsøking og testing, og en mulig feilkilde er lokalisert. Spesialteknikere vil nå jobbe med dette på Raskiftet. Hvis det viser seg at reparasjon ikke er mulig på stedet, blir komponentene sendt til leverandøren for videre testing og mulig reparering før de blir reinstallert. Parallelt jobber vår leverandør med å se på en erstatning for radarsystemet, hvis det viser seg at reparasjon ikke er mulig.

Radarsystemet på Raskiftet er et av få anlegg i Norge, og nye anlegg har dessverre ikke hatt tillatelse til å benytte de samme løsningene. Situasjonen totalt sett har derfor ført til utfordringer i leverandørkjeden. Vår leverandørs fokus har derfor vært tredelt; se om det er mulig å reparere systemet og samtidig jobbe mot nye leverandører som kan garantere teknisk support av eksisterende og nye systemerfor å unngå lignende hendelser i fremtiden.