Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning.

Vår leverandør har nå etablert en plan for feilsøking og testing, og en mulig feilkilde er lokalisert. Spesialteknikere vil nå jobbe med dette på Raskiftet. Hvis det viser seg at reparasjon ikke er mulig på stedet, blir komponentene sendt til leverandøren for videre testing og mulig reparering før de blir reinstallert. Parallelt jobber vår leverandør med å se på en erstatning for radarsystemet, hvis det viser seg at reparasjon ikke er mulig.

Radarsystemet på Raskiftet er et av få anlegg i Norge, og nye anlegg har dessverre ikke hatt tillatelse til å benytte de samme løsningene. Situasjonen totalt sett har derfor ført til utfordringer i leverandørkjeden. Vår leverandørs fokus har derfor vært tredelt; se om det er mulig å reparere systemet og samtidig jobbe mot nye leverandører som kan garantere teknisk support av eksisterende og nye systemerfor å unngå lignende hendelser i fremtiden.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår