Montering av de siste vindturbinene

Arbeidet på Kjølberget vindkraftverk går nå som planlagt. Montering av de tre siste vindturbinene er i gang og samtlige turbinblad med kvalitetsproblem er byttet, og idriftssetting pågår. Siste transport med turbinblad har nå forlatt anlegget.

Kjölberget er imidlertid fortsatt et anleggsområde der allmennheten ikke kan ferdes eller oppholde seg av sikkerhetsmessige hensyn.
– Jeg vil derfor minne om viktigheten av at publikum respekterer restriksjoner for adkomst til anleggsområdet. Det er ekstra relevant i forbindelse med testing og idriftsetting, sier daglig leder Magnus Axelsson i Austri Kjølberget DA.

Finnskogleden
Finnskogledens originale trase gjennom Kjølberget kan dessverre fortsatt ikke benyttes.
– Fjorårets løsning videreføres, der publikum benytter en midlertidig rute i terrenget øst for vindkraftverket, eller alternativ rute som følger veien vest for vindkraftverket, forklarer Axelsson. Når anleggsarbeidet er ferdig, skal den opprinnelige Finnskogleden ryddes og merkes på nytt. Austri Kjølberget DA har dialog med Finnskogen Natur & Kulturpark i denne prosessen.
– Så snart det er klart for allmenn ferdsel langs Finnskogleden, blir det informert om dette, sier Axelsson. Han legger til at Austri Kjølberget DA planlegger en åpen dag med omvisning på anlegget høsten 2021.

Alternativ rute for Finnskogleden ved Kjølberget vindkraftverk.
Kart for alternativ vestlig rute for Finnskogleden.
Kart for midlertidig østlig rute for Finnskogleden.


Kontaktinformasjon
Hvis du planlegger å gå Finnskogleden forbi vindkraftverket i sommer, men er usikker på hvor du kan gå, kan du kontakte Austri Kjølberget DA v/Vegard Moberget, tlf. 909 39 280, eller Geir Aasvestad, tlf. 952 95 310. OX2s prosjektleder Johan Höök kan også kontaktes på tlf. +46 706236990.

Montering av vindturbin.