Finnskogleden: Alternativ rute ved vindkraftverket

Deler av Finnskogleden går gjennom Kjølberget vindkraftverk. Nå er det også av sikkerhetsmessige grunner merket en alternativ led utenom vindkraftverket.

Noen steder går Finnskogleden innenfor sikkerhetssonen på 400 meter rundt vindturbinene på Kjølberget. Ved isingsforhold eller tordenvær kan det være farlig å oppholde seg for nær turbinene. Derfor er det merket en alternativ led som er trygg ved alle værforhold. Leden følger veien fra Bråtedammen fram til der Finnskogleden krysser skogsbilvei nord for vindkraftanlegget. Leden er merket med lyseblå merker: