Bildet viser eierrepresentanter

Kjølberget vindkraftverk er åpnet


8. oktober ble Kjølberget vindkraftverk åpnet og markert som gjennomført. Vindkraftverket er nå ferdig utbygget og alle turbiner er satt i drift.

– Dette er en merkedag for Austri og våre eiere. Det er en glede for meg å kunne si at prosjektet er godt gjennomført, sier daglig leder Magnus Axelsson i Austri Kjølberget DA. Han er spesielt fornøyd med at prosjektet ikke har hatt et eneste tilfelle av koronasmitte i den omfattende byggeperioden.

Fredag samlet åpningsmarkeringen på anlegget mer enn 50 gjester, som blant annet representerte eierne, grunneier, kommuner, næringslivet, naboer og ansatte. Axelsson presenterte prosjektet og la vekt på prosjektets HMS-fokus og en gjennomføring med så skånsom lokal påvirkning som mulig. I tillegg minnet han om Norges unikt gode vindforhold.

– Det gode samarbeidet med Våler kommune, myndighetene og andre lokale interessenter har bidratt til en god prosjektgjennomføring. Totalentreprenør OX2 har gjennomført utbyggingen på en meget god måte, og vindturbinleverandøren Vestas har bidratt godt til å sikre produksjonsoppstart med toppmoderne vindturbiner, sier Axelsson.

Utbyggingen av Kjølberget vindkraftverk er helt på linje med så vel nasjonale som globale mål om å øke produksjonen av fornybar energi og redusere klimagassutslipp.
– Vindkraft er utpekt som et av flere gode alternativ for å bidra til den positive energiomstillingen, sier Axelsson.

Fakta om Kjølberget vindkraftverk
Austri Kjølberget DA fikk konsesjon til å bygge Kjølberget vindkraftverk i 2014, og Olje og energidepartementet (OED) stadfestet Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konsesjon i 2016.

Kjølberget vindkraftverk er eid av Hafslund Eco (20 prosent), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20 prosent) og det tyske energiselskapet Stadtwerke München Erneuerbare Energien Skandinavien (60 prosent).

Kjølberget vindkraftverk ligger ca. 10 kilometer sør for Midtskogsberget (Rv 25/Fv. 208) i Våler kommune i Innlandet, på kommunegrensen til Trysil. Kjølberget vindkraftverk består av 13 vindturbiner, med en samlet installert effekt på 55,9 MW, som årlig vil gi til sammen ca. 195 GWh ny fornybar energi. Energiproduksjonen tilsvarer det årlige kraftbehovet til ca. 10 000 husstander. Den totale høyden på hver vindturbin, inkludert vingene, er ca. 220 meter.

OX2 har vært totalentreprenør for utbyggingen, mens Vestas har hatt ansvaret for installasjonsarbeidet av vindturbinene.

Austri har jobbet med utvikling av vindkraft i Innlandet siden 2010. I tillegg til Kjølberget vindkraftverk, eier og drifter Austri Raskiftet vindkraftverk, ca. 20 km nord for Kjølberget.

Se bildekavalkade fra byggingen.

Daglig leder Magnus Axelsson i Austri Kjølberget DA foran lavvoen der åpningsmarkeringen ble arrangert.
God stemning i lavvoen med inviterte gjester.
Daglig leder Magnus Axelsson i Austri Kjølberget DA med representanter fra eierne. Fra venstre. Thomas Eisele fra Stadtwerke München Erneuerbare Energien Skandinavien, Stig Morten Løken fra Hafslund Eco og Frode Killi fra Gudbrandsdal Energi.

Prosjektleder Johan Höök fra hovedentreprenør OX2 fikk blomster og takk for utbyggingen av vindkraftverket fra daglig leder Magnus Axelsson i Austri Kjølberget DA.
Miriam Vågå og Lewi Bergerud sto for underholdningen.
Ordfører i Våler kommune Mai-Liss Sæterdalen holdt tale.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår