Bildet viser en vindmølle

Informasjon om turbiner som er midlertidig stoppet

Som tidligere informert, er noen av de 10 monterte turbinene på Kjølberget vindkraftverk midlertidig stoppet i påvente av en utredning om årsaken til en hendelse med vindturbiner på et annet prosjekt. Austri Kjølberget har fått mer informasjon om saken.

– Selv om den omfattende utredningen fortsatt pågår, fokuserer turbinleverandøren Vestas nå på turbinblad fra en begrenset produksjonsserie, forteller daglig leder Magnus Axelsson i Austri Kjølberget DA.

Siden samtlige turbinblad er enkle å identifisere via identifikasjonsnummer, er det konstatert at 15 av totalt 39 turbinblad på Kjølberget er i kategorien som undersøkes nærmere. Noen er derfor fortsatt midlertidig stoppet.
– Jeg vil poengtere at dette er et ekstraordinært sikkerhetstiltak og at det løpende gjøres vurderinger ut i fra flere aspekter. Det er for tidlig å si noe om hvordan dette vil påvirke den resterende turbininstallasjonen og idriftsetting. Vi ser ingen grunn til å være urolige for de turbinene som er i drift, blant annet fordi alle turbiner har et avansert innebygd system som kontinuerlig overvåker status og tilstand, sier Axelsson. Han forklarer at alvorlige avvik fører til at turbinene automatisk og umiddelbart stopper.
– Austri Kjølberget og våre entreprenører har dessuten personell på plass på vindkraftverket stort sett hver dag, forteller Axelsson.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår