Bildet viser vindmøller

God produksjon på Kjølberget

Til tross for at flere av de ti installerte turbinene på Kjølberget vindkraftverk har hatt pause på grunn av bladprolematikk, har det vært god produksjon.

– Det er flere faktorer som spiller inn, men godt med vind, gunstige kraftpriser og ikke minst stabil drift gjør at vi er fornøyd under de rådende omstendightene, sier Magnus Axelsson, som er daglig leder i Austri Kjøberget DA.

Stabil drift og service
Typisk sett er det lavere produksjon fra turbinene de første månedene etter installasjonen på grunn av noen små ”barnesykdommer” og at alle ulike komponenter i turbinene trenger å gå seg til en stund.
– Men for disse turbinene har det vært en betydelig mer stabil drift fra begynnelsen. Det gjenstår en del justeringer og intrimming innen vi er helt ferdige, sier Axelsson, som videre forteller at turbinleveradøren innen kort tid vil gjøre den første planlagte servicen av turbinene som har vært lengst i drift.

– Slik sett er vindturbiner ikke ulike biler, som må ha regelmessige serviceintervaller og fokus ligger på å gjøre så mye forebyggende vedlikehold som mulig for å unngå stopp som ikke er planlagt. For eksempel planlegges vedlikeholdsperioder primært om sommeren når det er mindre vind og bedre ytre forhold for å gjennomføre effektivt arbeid, opplyser Axelsson.

Ekstraordinært sikkerhetstiltak
Som tidligere informert, er fire turbiner på pause på grunn av defekte turbinblad. Totalt 15 av 39 turbinblad er påvirket av dette. Austri Kjølberget er i løpende dialog med totalentreprenør OX2 og turbinleverandøren Vestas om dette for å finne en løsning for disse turbinene og for å installere de tre siste turbinene, slik at produksjonen kan komme i gang igjen.
– Selv om vi ikke har noen konkret tidsplan for dette, er det ikke sannsynlig at det blir aktuelt med reparasjoner av de aktuelle turbinbladene på anleggsområdet. Årsaken er at reparasjonsprosessen krever spesialmaskiner, spesielt utdannnet personell og tilgang til avansert prøveutstyr. Vi håper at vi kan gjennføre oppgradering og installasjon av de tre siste turbinene i vår og at samtlige 13 turbiner produserer fornybar energi til sommeren, sier Axelsson. Han legger til at turbinene som produksjonsmessig er satt på pause representerer et ekstraordinært sikkerhetstiltak.
– Vi er ikke urolige for de turbinene som er i drift. Likevel vil jeg minne om at det er viktig at publikum respekterer restriksjoner for adkomst til anleggsområdet. Det er ekstra relevant i forbindelse med testing og idriftsetting, og ikke minst i perioder med risiko for ising, sier Axelsson.


Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår