Arbeidet er i gang igjen


Anleggsvirksomheten har startet opp igjen på Kjølberget vindkraftverk etter noen måneders opphold. I tiden fremover blir det utført utskiftninger av turbinblader på grunn av kvalitetsutfordringer, og de siste tre vindturbinene blir installert. Første transport med nye turbinblad har allerede kommet til anlegget.

Transporter av turbinblad vil foregår noen dager hver uke i tiden fremover. Derfor er det viktig at publikum og turgåere ikke parkerer biler langs veien til kraftverket.

De siste fem vindturbinene som er satt i drift fungerer bra og har produsert mye strøm den siste tiden, siden det har vært mer vind enn normalt.