Viktig med sikkerhetsavstand til vindturbiner

Ved spesielle værforhold kan is dannes og kastes fra bladene på vindturbiner. Derfor er det opprettet sikkerhetssoner rundt turbinene.

Når is løsner fra turbinblad, eller turbinhus, kan såkalt iskast (eller isnedfall) oppstå. Risikoen for å bli truffet av slike isklumper er liten, men kan i verste fall føre til alvorlig skade eller død

Når forholdene for ising er til stede, må ingen oppholde seg innenfor sikkerhetssonen til vindturbinene. Det er viktig å huske på at selv om det ikke er værforhold for is, kan det ha lagt seg is på et tidligere tidspunkt, slik at risikoen fortsatt er tilstede.

Ved tordenvær er det også forbundet med fare å oppholde seg nær vindturbinene. Da er det viktig å holde seg utenfor sikkerhetssonen.

For Raskiftet vindkraftverk er sikkerhetssonen 370 meter. Sikkerhetssonene er merket på kartet Skiløypene i området rundt Raskiftet er justert i enkelte områder nær vindturbinene slik at folk kan holde sikker avstand. Ved Halvorsberget er avstanden mellom tilrettelagt skiløype og turbin nummer 25 og 26 kortere enn 370 meter. Beregninger av kastelengde for is fra disse to turbinene viser at den tilrettelagte skiløypetraséen likevel er forsvarlig for passering av turbinene.

For Kjølberget vindkraftverk er sikkerhetssonen 400 meter. Dette kartet viser inntegnede sikkerhetssoner .

Ved Kjølberget vindkraftverk er en alternativ rute for Finnskogleden merket . Den kan benyttes når det er fare for tordenvær eller iskast.

Huskeregler for ferdsel i vindkraftverket vinterstid:

  • Respekter sikkerhetssonen
  • Følg skilting
  • Ikke forlat merket løype i retning vindturbinene

Følgende forhold må oppfylles for at ising skal oppstå:

  • Temperaturer under 0 grader
  • Regn, skyer eller tåke (fuktighet)
  • Noe å fryse til (vindturbin eller turbinblad)

Informasjon om iskast

Hvis du har spørsmål om ferdsel i vindkraftområdene, kan du ta kontakt med Austris representanter på tlf. 952 95 310.