Utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk godt i gang

Austri Raskiftets totalentreprenør OX2 er godt i gang med forberedelser for å gjøre anleggsområdet klart for fundamentering og el-arbeid planlagt i 2017.

– Arbeidet går som planlagt, og vi er godt fornøyd med samarbeidet med underleverandører, Trysil og Åmot kommuner og andre lokale interessenter, sier anleggsleder for OX2 Johan Höök.

 Stor lokal interesse
Selskapet Austri Vind har jobbet med utvikling av et vindkraftverk på Raskiftet fra 2010. Målet for selskapet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap. Raskiftet vindkraftverk blir den første vindkraftparken i Hedmark.

Siden 2010 har Austri Vind jobbet direkte mot grunneiere, kommuner og andre lokale interessenter for å informere om prosjektet som ble besluttet utbygget 5. august i år. 6 oktober ble det gjennomført enda et nytt informasjonsmøte på Søre Osen samfunnshus, denne gangen for lokale hytte-eiere.

– Vi opplever en stor interesse for Raskiftet vindkraftverk fra både næringslivet og beboere i området. For oss som jobber med prosjektet er det viktig å kunne gi god informasjon om hva som gjøres, og hvordan arbeidet vil utvikle seg fremover. På nettsiden vil vi fremover jevnlig informere om prosjektets utvikling, og vi vil også gjennomføre informasjonsmøter i 2017 ved behov, sier Karsten Vatn som følger opp prosjektet på vegne av Austri Raskiftet DA.

Høy aktivitet i anleggsområdet
Arbeidet med avskoging, utbedring av berørte veier samt bygging av nye veier i anleggsområdet har pågått for fullt de siste månedene.

-OX2 har gjennomført betydelig grave- og sprengningsarbeider de seneste månedene, og aktiviteten er høy. I starten av november var det 11 gravemaskiner i drift i området, vi sprenger og knuser stein som vi benytter som underlag på anleggsveiene, sier Höök.

Arbeidet fremover vil tilpasses vær og snøforhold. Vi ønsker å fortsette utbygging av nye veier frem til jul, og muligens på nyåret. Vi har planlagt et opphold i veiarbeidet i vintersesongen, men skogrydding langs kraftledningen ned mot Osmoen og i den nordlige delen av anleggsområdet vil fortsette gjennom vinteren.

I drift i 2019
I løpet av sommeren og høsten 2017 vil veier, logistikkflater og fundament for vindturbinene ferdigstilles. Samtidig vil byggingen av ny transformatorstasjon og kraftledning igangsettes. 31 vindturbiner skal etter planen settes i drift vinteren 2018/2019. Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i vindkraftverket.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår