Tyske eiere besøkte Raskiftet

14. september besøkte Austri Raskiftets hovedeier Stadtwerke München anleggsområdet i Trysil og Åmot kommune.

I fint høstvær fikk representanter for Raskiftets tyske hovedeier se den pågående vindkraftutbyggingen på Raskiftet. Etter en hektisk sommer kan totalentreprenør OX2 konstatere at prosjektet holder både tids- og kostnadsrammer mot planlagt oppstart årsskiftet 2018/2019.

-Totalt vil 31 turbinfundamenter være ferdigstøpt i løpet av oktober. Dermed har prosjektet passert en kritisk milepæl for å kunne installere vindturbinene som planlagt neste sommer. Vil vi fremover dreie arbeidskapasiteten mot å ferdigstille transformatorstasjon og luftledningstraseen. Utstyr og materiell kjøres nå ut i ledningstraseen mellom Raskiftet og Osmoen, og i løpet av de neste ukene vil dette arbeidet tilta for fullt og pågå gjennom vinteren, sier prosjektleder i OX2 Johan Höök.

Fornøyde eiere
Austri Raskiftets eiere var tilfredse med  hva de fikk se i anlegget. 

-Det er gledelig å se den høye aktiviteten av både norske og utenlandske leverandører på Raskiftet, og det jobbes godt både finansielt og operativt i hele prosjektorganisasjonen. OX2 viser god prosjektledelse, og jeg noterer meg at prosjektet allerede nå skaper lokale ringvirkninger, sier konstituert daglig leder Thor Svegården.

Austri Raskiftet nye daglige leder Magnus Axelsson tiltrår i stillingen 1. november.

Fra Stadtwerke München stilte Felix Corradini, Thomas Eisele, Carolin Schwarz og Christian Vogt. Fra Gudbrandsdalen energi stilte administrerende direktør Rune Vamråk. Fra Eidsiva stilte Karsten Vatn og Thor Svegården.