Første produksjon på Kjølberget!

Kjølberget vindkraftverk har i disse dager passert en viktig milepæl: Den første vindturbinen har produsert strøm.

Om ettermiddagen 12. oktober produserte vindturbin 10 sine første kilowattimer.

Nå begynner ulike justeringer og tester av vindturbin 10 og resten av turbinene før de skal kjøres i normal drift.

Totalt fire av til sammen 13 vindturbiner er nå montert. Installasjon av resterende turbiner pågår løpende i høst og vinter.