Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå blitt demontert og sendes til leverandør for videre feilsøking og reparasjon. Austri Raskiftet DA forventer at alt blir ordnet innen kort tid.

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår leverandør har nå etablert en plan for feilsøking og testing, og en mulig feilkilde er lokalisert. Spesialteknikere vil nå jobbe med dette på Raskiftet. Hvis det viser seg at reparasjon […]