Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå blitt demontert og sendes til leverandør for videre feilsøking og reparasjon. Austri Raskiftet DA forventer at alt blir ordnet innen kort tid.

Feilen med hinderlysene er funnet Read More »