juni 2021

Bildet viser Kjølberget

Arbeidsulykke på Kjølberget vindkraftverk

Onsdag morgen, 23. juni, ble en person skadet i en arbeidsulykke på Kjølberget vindkraftverk. Ulykken skjedde i forbindelse med installasjon av en vindturbin. Nødetatene kom raskt på plass og den skadde ble fraktet til sykehus, der vedkommende nå får behandling for bruddskader. Politiet og Arbeidstilsynet ble rutinemessig varslet om ulykken. Den skadde og personens pårørende […]

Arbeidsulykke på Kjølberget vindkraftverk Read More »

Bildet viser vindmøller

Montering av de siste vindturbinene

Arbeidet på Kjølberget vindkraftverk går nå som planlagt. Montering av de tre siste vindturbinene er i gang og samtlige turbinblad med kvalitetsproblem er byttet, og idriftssetting pågår. Siste transport med turbinblad har nå forlatt anlegget. Kjölberget er imidlertid fortsatt et anleggsområde der allmennheten ikke kan ferdes eller oppholde seg av sikkerhetsmessige hensyn.– Jeg vil derfor

Montering av de siste vindturbinene Read More »