Arbeidsulykke på Kjølberget vindkraftverk

Onsdag morgen, 23. juni, ble en person skadet i en arbeidsulykke på Kjølberget vindkraftverk. Ulykken skjedde i forbindelse med installasjon av en vindturbin. Nødetatene kom raskt på plass og den skadde ble fraktet til sykehus, der vedkommende nå får behandling for bruddskader.

Politiet og Arbeidstilsynet ble rutinemessig varslet om ulykken. Den skadde og personens pårørende følges opp av arbeidsgiver, og Austri følger opp involvert personell. Arbeidsstedet er sikret, og det er iverksatt tiltak for å forebygge og unngå lignende hendelser.

– Vi er naturligvis svært påvirket av denne ulykken, og ønsker så raskt som mulig å finne årsaken. Likevel er det viktig å ikke foregripe utredningen og spekulere på dette tidspunktet, sier daglig leder Magnus Axelsson i Austri Kjølberget DA.

Arbeidet med turbininstallasjonen ble gjenopptatt 24. juni og driftssetting, kontroller og tester fortsetter som planlagt.