Ledig stilling som driftstekniker

Austri skal forsterke sin driftsorganisasjon for sitt anlegg på Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kommune, og søker i den forbindelse etter driftstekniker. Jobben tilbyr en unik mulighet til å jobbe både praktisk og teoretisk for å kunne optimalisere produksjonen av fornybar energi. Driftstekniker vil være ansvarlig for å drifte og vedlikeholde vindturbinene. Dette gjelder […]

Viktig med sikkerhetsavstand til vindturbiner

Ved spesielle værforhold kan is dannes og kastes fra bladene på vindturbiner. Derfor er det opprettet sikkerhetssoner rundt turbinene. Når is løsner fra turbinblad, eller turbinhus, kan såkalt iskast (eller isnedfall) oppstå. Risikoen for å bli truffet av slike isklumper er liten, men kan i verste fall føre til alvorlig skade eller død Når forholdene […]

Finnskogleden: Alternativ rute ved vindkraftverket

Deler av Finnskogleden går gjennom Kjølberget vindkraftverk. Nå er det også av sikkerhetsmessige grunner merket en alternativ led utenom vindkraftverket. Noen steder går Finnskogleden innenfor sikkerhetssonen på 400 meter rundt vindturbinene på Kjølberget. Ved isingsforhold eller tordenvær kan det være farlig å oppholde seg for nær turbinene. Derfor er det merket en alternativ led som […]