Målemast montert i Engerdal

Austri Vind har montert en vindmålemast på Gråhøgda, vest for Engerdal sentrum i Hedmark.

Den ca 60 meter høye masten skal stå oppe i opptil to år for å måle vindforholdene i området.

Dermed er Austri Vinds andre vindmålemast et faktum. Fra før har Austri Vind satt opp en vindmålemast på vestsiden av Osensjøen, i Trysil kommune.