Bildet viser en vindmølle

Fortsatt tekniske problemer med hinderlys på Raskiftet vindkraftverkHinderlysene på Raskiftet vindkraftverk blinker konstant som følge av tekniske problemer med radarsystemet som styrer lysene.
– Vi beklager denne situasjonen og har stor forståelse for at blinkingen er til ulempe for vårt nærmiljø. Situasjonen er slik at det er krav fra myndighetene om lys og de kan derfor ikke slås av, sier daglig leder Jan Roger Broen.

Blinkingen skjer som følge av at hinderlysene går inn i en «feilsikker» tilstand ved at det er feil på radarsystemet.

– Leverandøren av hinderlysene har dessverre utfordringer med å skaffe deler og utstyr for å ordne anlegget. Det er veldig få slike anlegg og leverandøren har jobbet på verdensbasis for å forsøke å løse saken. Austri har jevnlig oppfølging mot leverandøren, og vi håper de finner en løsning så fort som mulig, sier Broen.

Fakta om radarstyrte hinderlys
Det er installert hinderlys på 20 av 31 vindturbiner på Raskiftet vindkraftverk. Når lysene er tent, er det et hvitt, blinkende lys. Luftfartstilsynet setter kravene til lysmarkering. Hver lampe har en lysintensitet opp til 100 000 candela. Lysintensiteten forandrer seg i henhold til lysforholdene (dag, skumring eller natt).

For å redusere lysbelastningen for nærmiljøet, er det installert et radarbasert system som skal sørge for at lysene lyser når det kommer fly i nærheten av kraftverket. Det er viktig at det alltid er lys når det er fly over Raskiftet, eller risiko for at det kommer fly inn i området. Systemet fungerer slik at det holder lysene slukket når det ikke er registrert fly. I tillegg kan lysene tennes ved spesielle værfenomener. Det er også installert infrarøde lys på toppen og midt på skaftet av 20 av turbinene. De lyser permanent, men er ikke synlig for det blotte øye.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår