Fortsatt tekniske problemer med hinderlys på Raskiftet vindkraftverkHinderlysene på Raskiftet vindkraftverk blinker konstant som følge av tekniske problemer med radarsystemet som styrer lysene.
– Vi beklager denne situasjonen og har stor forståelse for at blinkingen er til ulempe for vårt nærmiljø. Situasjonen er slik at det er krav fra myndighetene om lys og de kan derfor ikke slås av, sier daglig leder Jan Roger Broen.

Blinkingen skjer som følge av at hinderlysene går inn i en «feilsikker» tilstand ved at det er feil på radarsystemet.

– Leverandøren av hinderlysene har dessverre utfordringer med å skaffe deler og utstyr for å ordne anlegget. Det er veldig få slike anlegg og leverandøren har jobbet på verdensbasis for å forsøke å løse saken. Austri har jevnlig oppfølging mot leverandøren, og vi håper de finner en løsning så fort som mulig, sier Broen.

Fakta om radarstyrte hinderlys
Det er installert hinderlys på 20 av 31 vindturbiner på Raskiftet vindkraftverk. Når lysene er tent, er det et hvitt, blinkende lys. Luftfartstilsynet setter kravene til lysmarkering. Hver lampe har en lysintensitet opp til 100 000 candela. Lysintensiteten forandrer seg i henhold til lysforholdene (dag, skumring eller natt).

For å redusere lysbelastningen for nærmiljøet, er det installert et radarbasert system som skal sørge for at lysene lyser når det kommer fly i nærheten av kraftverket. Det er viktig at det alltid er lys når det er fly over Raskiftet, eller risiko for at det kommer fly inn i området. Systemet fungerer slik at det holder lysene slukket når det ikke er registrert fly. I tillegg kan lysene tennes ved spesielle værfenomener. Det er også installert infrarøde lys på toppen og midt på skaftet av 20 av turbinene. De lyser permanent, men er ikke synlig for det blotte øye.