Folkemøter i Trysil/Åmot og Engerdal

I forbindelse med innsendte forhåndsmeldinger arrangerer NVE offentlige møter om Austri Vinds vindkraftplaner i Trysil/Åmot og Engerdal.

Austri Vind vil være tilstede og informere om planene.

Trysil/Åmot – Raskiftet vindkraftverk
Tirsdag 4. oktober kl 19.00, Søre Osen samfunnshus.

Engerdal – Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk
Onsdag 5. oktober kl 19.00, Engerdal samfunnshus.