Austri Vind inngår samarbeid med svenske OX2

Austri Vind har underskrevet en samarbeidsavtale med det svenske selskapet OX2 om totalt 250 MW vindkraft i Hedmark. Hensikten er å realisere tre vindkraftprosjekter de neste årene.

Austri Vind er eid av energiselsapene Eidsiva, Gudbrandsdal Energi og Statskog, og jobber med utvikling av vindkraft i kommunene Engerdal, Trysil, Åmot og Våler i Hedmark. Utviklingen av vindkraft en del av eiernes ambisjon om å utvikle og eie mer produksjon av fornybar energi i regionen. Det svenske selskapet OX2 har bygget og finansiert over tredve prosjekter med nærmere 800 MW vindkraft i Norden, hvor av flere prosjekter er i liknende terreng og med samme klima som Austris prosjekter. Til sammen har selskapene Austri og OX2 gode forutsetninger for å utvikle vindkraftprosjekter av høy kvalitet.

– Det er stor interesse for å investere i større vindkraftprosjekter i Norge, men mange prosjekter har svakheter som for eksempel kompliserte nettilknytninger. Prosjektene vi skal samarbeide med Austri om har usedvanlig gode vind- og nettforutsetninger og vi har forhåpninger om å begynne å bygge ca. 100 MW allerede i år, sier administrerende direktør Paul Stormoen i OX2 Wind.

Både OX2 og Austri legger stor vekt på åpen kommunikasjon, samarbeid med lokale interessenter og næringsliv. Likt verdigrunnlag er en viktig forutsetning for et godt samarbeid. Austri Vind kommer fortsatt til å ha ansvaret for kontakten med myndigheter, kommuner, naboer, grunneiere og andre interessenter. OX2 skal ha ansvaret for den tekniske og finansielle delen av prosjektene, og være totalentreprenør under byggingen.

– For Austri har det vært viktig å finne en partner som bygger opp under de sentrale mål våre eiere har satt for sitt eierskap i vindkraft gjennom Austri. OX2 har lang erfaring, rett kompetanse og kan vise til svært godt gjennomførte utbyggingsprosjekter. Vi mener dette samarbeidet vil sikre kvaliteten og dermed øke sannsynligheten for at prosjektene bygges, sier daglig leder Ola Børke i Austri Vind.

Prosjektene som inngår i samarbeidet er Raskiftet i Trysil/Åmot, Kvitvola i Engerdal i Engerdal og Kjølberget i Våler. Alle prosjektene har fått tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og endelig beslutning fra Olje- og energidepartementet (OED) forventes i 2015.

Kontaktpersoner
Daglig leder Ola Børke, Austri Vind, tlf. 959 81 276.
E-post: ola@austri.no 

Administrerende direktør Paul Stormoen, OX2 Wind, tlf. +46 (0)70-671 18 18.
E-post: paul.stormoen@ox2.com

Fakta om OX2
OX2 utvikler, bygger, finansierer og forvalter fornybare energiprosjekter i Norden.
Selskapet driver omstilling mot en fremtidsrettet energisektor gjennom å tilby finansielle aktører og store energiforbrukere som bedrifter, kommuner og andre aktører mulighet til å investere og eie fornybar energiproduksjon. OX2 står bak en betydelig andel av den storskala landbaserte vindkraften i Norden og har virksomhet i Sverige, Finland, Norge og Polen. Les mer på www.ox2.com

Fakta om Austri Vind
Austri Vind er et selskap som jobber med utvikling av vindkraft i Hedmark og Oppland. Selskapets mål er å utvikle ny fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap. Austri Vind eies av energiselskapene Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi, sammen med Statskog. 

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår