Utbyggingen godt i gang

Det har vært høy aktivitet i anleggsområdet til Kjølberget Vindkraftverk så langt i sommer. Bygging av anleggsveger er i gang og det er gjennomført betydelig med avskoging. Etablering av steinbruddet inkludert sprenging er også påbegynt. -Vi er godt fornøyd med startfasen på anleggsarbeidet som vil pågå helt frem til vinteren 2021. Vårt anleggskontor er nå […]

Finnskogleden med midlertidig trasé forbi Kjølberget

– Dette gjør vi for å sikre at folk som ferdes på Finnskogleden fortsatt skal kunne benytte seg av leden gjennom utbyggingsperioden uten å bli utsatt for unødig fare, sier daglig leder for Austri Kjølberget Magnus Axelsson. Omleggingen vil vare frem til 1. mai 2021. Deretter skal leden legges tilbake til opprinnelig trasé innen sommeren 2021, i samarbeid […]