Vindmålemast på plass i Innlandet

Austri Vind har montert sin første vindmålemast. Masten er plassert vest for Osensjøen – i Søre Osen  i Trysil kommune.

Med den 100 meter høyde målemasten (bildet) på Ulvsjøberget i Søre Osen er Innlandets første vindmålemast et faktum.

Masten vil stå opp i opptil to år for å måle vind- og isforhold i området.

Det er Kjeller Vindteknikk som har stått for monteringen av målemasten.