Vindkraft og støy

Austri arrangerte nylig et miniseminar om støy og vindkraft. Representanter for både politisk og administrativ side i vertskommunene for de planlagte vindkraftverkene Raskiftet, Kvitvola/Gråhøgda, Storfjellet og Kjølberget deltok på seminaret.

Formålet med seminaret var å rette søkelys mot støypåvirkning fra vindkraftverk. -Hovedfokus var støyens utbredelse og styrke i tillegg til retningslinjer for støy i Norge, sier Ola Børke, daglig leder i Austri Vind.

Deltakerne fikk presentert resultater fra ny svensk forskning. Foredragene omhandlet lydens utbredelse fra vindkraftverk og hvordan værforhold påvirker lydbølgenes bevegelser. Følgende hovedkonklusjoner ble presentert:

 • Retningslinjene for støy er strenge.
 • Opplevelsen av støy fra vindkraftverk påvirkes veldig mye av vær og landskapets utforming.
 • Når det er varmt ved bakken (sommerdag) bøyer lydbølgene oppover → mindre støy.
 • Når det er kaldt ved bakken (sommernatt) bøyes lydbølgene nedover → mer støy.
 • Amplitudemodifikasjon oppfattes i 20-30 % av tiden, som i praksis er en forsterkning av lydens desibelverdi (forekommer kveld, natt og morgen).
 • Svenske målinger viser at vindturbinene i all hovedsak ligger godt innenfor produsentenes egne oppgitte støynivåer.
 • Is på vingene øker støynivået.
 • Tekniske løsninger kan redusere støy.
 • Snø på bakke og vegetasjon reduserer støynivået.
 • Enkeltindividet oppfatter støy forskjellig.
 • Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på sammenheng mellom påståtte helseeffekter og vindkraft.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår