Vindkraft og støy

Austri arrangerte nylig et miniseminar om støy og vindkraft. Representanter for både politisk og administrativ side i vertskommunene for de planlagte vindkraftverkene Raskiftet, Kvitvola/Gråhøgda, Storfjellet og Kjølberget deltok på seminaret.

Formålet med seminaret var å rette søkelys mot støypåvirkning fra vindkraftverk. -Hovedfokus var støyens utbredelse og styrke i tillegg til retningslinjer for støy i Norge, sier Ola Børke, daglig leder i Austri Vind.

Deltakerne fikk presentert resultater fra ny svensk forskning. Foredragene omhandlet lydens utbredelse fra vindkraftverk og hvordan værforhold påvirker lydbølgenes bevegelser. Følgende hovedkonklusjoner ble presentert:

 • Retningslinjene for støy er strenge.
 • Opplevelsen av støy fra vindkraftverk påvirkes veldig mye av vær og landskapets utforming.
 • Når det er varmt ved bakken (sommerdag) bøyer lydbølgene oppover → mindre støy.
 • Når det er kaldt ved bakken (sommernatt) bøyes lydbølgene nedover → mer støy.
 • Amplitudemodifikasjon oppfattes i 20-30 % av tiden, som i praksis er en forsterkning av lydens desibelverdi (forekommer kveld, natt og morgen).
 • Svenske målinger viser at vindturbinene i all hovedsak ligger godt innenfor produsentenes egne oppgitte støynivåer.
 • Is på vingene øker støynivået.
 • Tekniske løsninger kan redusere støy.
 • Snø på bakke og vegetasjon reduserer støynivået.
 • Enkeltindividet oppfatter støy forskjellig.
 • Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på sammenheng mellom påståtte helseeffekter og vindkraft.