Tiltakende anleggsarbeid på Raskiftet

Austri Raskiftets totalentreprenør OX2 har holdt god fremdrift i vintermånedene. Kraftledningstraseen er nå ferdig avskoget og det er bygget veier frem til 24 av de 31 vindturbinene.

-Vi har fremdeles om lag en halv meter snø i anleggsområdet. Til tross for snø og frost gjennom vintermånedene har vi kunnet arbeide, og fremdriften så langt er bedre enn planlagt.

Det er nå om fem gravemaskiner i arbeid i anleggsområdet, med størst aktivitet i den nordlige delen. Etter hvert som snøen smelter vil anleggsarbeidet tilta i hele anleggsområdet, sier prosjektleder for OX2 Johan Höök.

-Avskogingen for kraftledningstraseen er ferdig. Vi jobber nå med grunnarbeider på tilkomstveiene for turbinene i den nordlige delen av vindkraftverket. Samtidig fortsetter også sprenging og steinknusing ved det nordlige steinbruddet. Arbeider med ferdigstilling av kranoppstillingsplasser vil nå starte, sammen med arbeider langs tilkomstveien og forberedelser før støpning av fundamenter i sør, sier Höök.

Anleggsarbeidene må fremdeles tilpasses værforholdene og den pågående snøsmeltingen. I løpet av året vil veier, logistikkflater og fundament for vindturbinene ferdigstilles. Samtidig vil byggingen av ny transformatorstasjon og kraftledning igangsettes. Prosjektet vil informere ytterligere om dette på informasjonsmøtet 11. mai på samfunnshuset i Nordre Osen.

I drift i 2019 
31 vindturbiner skal etter planen settes i drift vinteren 2018/2019. Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i vindkraftverket.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår