Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Tekniske problemer med hinderlys på Raskiftet vindkraftverk

På Raskiftet vindkraftverk blinker hinderlysene konstant som følge av tekniske problemer med radarsystemet som styrer lysene.

Hinderlysene går inn i en «feilsikker» tilstand som innebærer at lysene blinker konstant ved feil på radarsystemet.. Austri jobber sammen med leverandører for å rette feilen så fort som mulig
– Vi har stor forståelse for at dette er til ulempe for vårt nærmiljø, og vi beklager dette. Situasjonen er slik at det er krav fra myndighetene om lys og de kan derfor ikke slås av, sier daglig leder Jan Roger Broen

Fakta om radarstyrte hinderlys
Det er installert hinderlys på 20 av 31 vindturbiner på Raskiftet vindkraftverk. Når lysene er tent, er det et hvitt, blinkende lys. Luftfartstilsynet setter kravene til lysmarkering. Hver lampe har en lysintensitet opp til 100 000 candela. Lysintensiteten forandrer seg i henhold til lysforholdene (dag, skumring eller natt).

For å redusere lysbelastningen for nærmiljøet, er det installert et radarbasert system som skal sørge for at lysene lyser når det kommer fly i nærheten av kraftverket. Det er viktig at det alltid er lys når det er fly over Raskiftet, eller risiko for at det kommer fly inn i området. Systemet fungerer slik at det holder lysene slukket når det ikke er registrert fly. I tillegg kan lysene tennes ved spesielle værfenomener. Det er også installert infrarøde lys på toppen og midt på skaftet av 20 av turbinene. De lyser permanent, men er ikke synlig for det blotte øye.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår