Bildet viser vindmøller på vinteren

Støymålinger på Raskiftet

Raskiftet vindkraftverk overskrider ikke støygrensene satt av norske myndigheter, men tåke og is kan skape unormal lyd i kortere perioder.

– Raskiftet vindkraftverk har gjennomført grundige støymålinger som viser at anlegget ikke overskrider grensene satt av Norges vassdrags- og energidirektorat. Likevel innfører vi nå ekstraordinære tiltak for å unngå unormal lyd som kan oppstå under spesielle værforhold, sier daglig leder for Raskiftet Vindkraftverk Magnus Axelsson.

Raskiftet vindkraftverk produserer om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander. Kraften inngår i den norske fornybare kraftmiksen som blir stadig viktigere i å nå Norges klimamål. Som vannkraftanleggene i Hedmark og Oppland har også vindkraft i Innlandet konsekvenser for natur og nærmiljø. De lokale værforholdene ved Osensjøen har vist at isdannelse på turbinbladene kan oppstå i spesielle situasjoner. Dette kan i enkelte situasjoner skape unormal lyd.

Det er spesielt i værsituasjoner med høy luftfuktighet og minusgrader at det kan feste seg is på bladene på vindturbinene. I tillegg kan tåke og høy luftfuktighet gjøre at lyden fra turbinene noen ganger bærer lengre enn vanlig.

– Når isdannelse oppstår har hver vindturbin sensorer som fanger dette opp og stanser vindturbinen for automatisk avvising.  Dette gjennomføres ved at turbinbladene oppvarmes med luft fra kanaler på innsiden av turbinbladene. Austri har også mulighet til å manuelt igangsette avisningsprogrammer ved behov.  Ved isdannelse på bladene endres aerodynamikken, og det er dette som noen ganger kan skape unormal lyd. For å unngå at dette sjenerer beboere i nærheten av anlegget innfører vi nå ekstra overvåkingsrutiner, og vil kunne gjennomføre tiltak raskt for å unngå unormal lyd, sier Axelsson.

Vedlegg med mer informasjon om støymålingene:

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår