Starter montering av vindmålemast

Onsdag 19. januar starter Austri Vind opp arbeidet med å montere vindmålemast i Trysil.

– Vi starter opp med å bygge fundamentet for masten, hvor det benyttes helikopter for å fly inn betong. Deretter må dette herde i rundt fire uker, før montering av selve masten med måleutstyret kan starte mot slutten av februar, forteller Ola Børke, prosjektleder for Austri Vind.

Vindmålemasten skal plasseres på vestsiden av Osensjøen i Trysil kommune og vil stå oppe i opptil to år for å dokumentere vindforholdene i området. En slik fysisk vindmåling er nødvendig for å finne ut om en vindmøllepark kan realiseres i området.

– Produksjon av ny fornybar energi som vindkraft er et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens klimautfordringer. Ved å satse på vindkraft utnytter vi naturressursene i regionen, skaper verdier og arbeidsplasser som kommer Innlandet til gode, sier Børke.