Sluttbefaring for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk

I forbindelse sluttbehandlingen av konsesjonssøknaden for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune arrangerer NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sluttbefaring tirsdag 3. september.

Hensikten med befaringen er å gi NVEs ledelse oversikt over anleggenes plassering i terrenget.