Bildet viser ansatte hos Austri Vind

Skal forske på vindturbiners påvirkning på skogsfugl

Et forskerteam fra Høgskolen i Innlandet (HINN) har fått i oppdrag å studere potensielle effekter vindkraftverk har for skogsfugl. Førsteamanuensene Torfinn Jahren og Mikkel Andreas Jørnsøn Kvasnes fra Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi på Høgskolen i Innlandet skal bruke de neste 10 årene på prosjektet, som skal se på både kort- og langtidseffektene på skogsfugl nær vindkraftverk.

– Virkninger av vindkraftverk langs kysten og på fjellet er forholdsvis godt studert. Når vi nå skal undersøke mulige effekter av vindkraft på storfugl og orrfugl i skogen, vet vi ikke helt hva vi kommer til å finne, sier de to forskerne.

Storfugl og orrfugl
Prosjektet skal foregå på Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune i Innlandet, og det er operatøren Austri Vind som finansierer forskningen. Prosjektet har en varighet på ti år og en budsjettramme på mellom åtte og ni millioner kroner. Kjølberget vindkraftverk ble satt i drift i 2021, og består av 13 turbiner som er 145 meter høye og har en rotordiameter på 150 meter. Artene de to forskerne skal undersøke er storfugl og orrfugl. 

– Dette er et stort og omfattende forskningsprosjekt. Ifølge forskerne er det svært uvanlig å få forske i ti år på slike problemstillinger. Prosjektet vil gi oss kunnskap om eventuelle utfordringer for fuglene, og ikke minst komme opp med mulige forslag til løsninger, sier daglig leder Jan Roger Broen i Austri Vind.

GPS-sporing
Ifølge Austri Vind er det funnet en kollisjonsdrept fugl i Kjølberget vindkraftverk, men det foreligger ingen systematisk kartlegging av dette. Derfor blir søk etter døde fugler en sentral oppgave for forskerne.

– Vi ønsker å få en oversikt over omfanget slik at vi kan beregne en årlig dødelighet knyttet til kollisjoner, og om fuglene har utfordringer med å navigere unna turbinene i høy fart, sier forskerne, som kommer til å bruke mye tid i felt på å fange fugl.

Det skal dessuten monteres bittesmå GPS-sendere på en del fugler. De monteres som små ryggsekker og lades fra bittesmå solceller, og de merkede fuglene kan spores fra PC.

–  Vi skal bruke våren til å rekognosere og utforme nødvendige søknader. Derfor kommer vi tidligst i gang med forsøk på fangst til høsten. Primært kommer vi til å gjøre det på denne tiden neste år, opplyser Jahren og Kvasnes.

Økt kunnskap og samarbeid
– Som driftsleder i vindparken er jeg stolt av å være en del av dette forskningsprosjektet. Det er viktig for oss å øke kunnskapen om hvordan vindkraftproduksjon påvirker fuglelivet i området, og hvordan vi kan redusere eventuelle negative effekter. Vindparken produserer ren og fornybar energi, som reduserer utslippene av klimagasser og støtter overgangen til et grønt skifte. Ved å samarbeide med en lokal forskningsinstitusjon, styrker vi båndene mellom næringslivet og akademia, og legger til rette for lokal kompetanseutvikling og innovasjon, sier driftsleder Vegard Moberget i Austri Vind.



Fra venstre: Jan Roger Broen, Vegard Moberget, Mikkel Andreas Jørnsøn og Torfinn Jahren.
Kjølberget Vindkraftverk

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår