Populær besøksdag Raskiftet vindkraftverk

Søndag arrangerte Austri Raskiftet åpen dag for naboer, grunneiere og andre interesserte. Nærmere 200 personer møtte opp, og fikk se utbyggingen av Innlandets første vindkraftverk på nært hold.

-Vi er godt fornøyd med dagen. Masse positive tilbakemeldinger gjorde dette til en spesielt hyggelig søndag for alle involverte på anlegget, sier daglig leder for Austri Raskiftet Magnus Axelsson.

Tre busser var innleid for å frakte gjestene opp i anleggsområdet. Også enkelte biler ble tatt i bruk for å sikre at alle som ville fikk se anleggsaktivitetene på nært hold.

-Under besøket fikk gjestene oppleve vogntogtransport av turbinvinger. I tillegg ble løft og montasje av vinger på turbin 22 bivånet på nært hold, men sikker avstand, sier Axelsson.

Omvisninger startet og sluttet ved Søre Osen samfunnshus. Bussene fraktet gjestene fra sør til nord via Næringlivegen, forbi transformatorstasjonen, servicebygget og helt nord til turbinposisjon seks på selve Raskiftet.

-Mange gjester lot seg imponere av størrelsen på vindturbinene og omfanget på kraftverket. Det pågående arbeidet er betydelig og inkluderer tunge løft og betydelig tungtransport. Jeg er derfor fornøyd hvorledes totalentreprenør OX2 og underleverandører gjennomfører arbeidet på en sikker måte, sier Axelsson.

Stengt for publikum
Anleggsområdet er vanligvis kun åpent for personell som utfører godkjent arbeid for prosjektet. Å begi seg inn på anlegget uten godkjenning er forbudt og kan hindre det pågående arbeidet. Det kan også øke risikoen for alvorlige ulykker.

-Dette er andre året Raskiftet vindkraftverk arrangerer åpen dag. For dem som ikke fikk deltatt i år vil det være mulighet for dette ved neste arrangement sommeren 2019, sier Axelsson.

Fem vindturbiner er så langt i drift. 14 av prosjektets 31 turbiner er ferdig montert.

Austri Raskiftet har jobbet med utvikling av prosjektet siden 2010 med mål om å få realisert prosjektet sammen med en erfaren industriell partner. Det er Eidsiva Vannkraft AS (20%), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20%) og det tyske energiselskapet Stadtwerke München Erneuerbare Energien Skandinavien (60%) som bygger Raskiftet vindkraftverk ved Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil i Hedmark.