Nå reises Raskiftet vindkraftverk

Ved utgangen av mai var strømnettet for Raskiftet vindkraftverk klar til bruk, og nå ruller de første komponentene til vindturbinene inn i anleggsområdet. Utbyggingsprosjektet går nå inn i sin mest intensive fase før oppstart.

Raskiftet vindkraftverk er det første i sitt slag i Hedmark og vil gi om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander.

Olje- og energidepartementet ga 6. juni 2015 Austri Raskiftet konsesjon for å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Trysil og Åmot.

De første komponentene til vindturbinene som skal installeres på Raskiftet vindkraftverk har nå ankommet anleggsområdet.

Betydelig milepæl for prosjektet
– Det er en positiv og spesiell følelse at de første delene nå har ankommet. I et så stort prosjekt kan logistikken være utfordrende. På forhånd trodde vi det kunne ta noe tid å få delene inn i Norge, men transporten fra Uddevalla i Sverige har gått veldig smidig, sier daglig leder i Austri Raskiftet, Magnus Axelsson.

Det er bunndelene av tårnet som nå er på anleggsområdet. Delene er om lag 20 meter lange, og vil bli mellomlagret på området frem til flere komponenter er på plass.

Vis aktsomhet i nærheten av anleggsområdet
Tilkomstveger og anleggsområdet vil ikke være tilgjengelig for publikum av sikkerhetsmessige hensyn. Axelsson ber om forståelse for dette:

-Vi går nå inn i en periode med tungtrafikk inn og ut av anleggsområdet. Samtidig vil det pågå tunge løft ulike steder på Raskiftet frem mot vinteren. Vi ber derfor om forståelse fra publikum om å ikke bevege seg på verken tilkomstveger eller i selve anleggsområdet, sier Axelsson.

Planlegger besøksdag for publikum
Prosjektet planlegger en besøksdag til anleggsområdet 19. august for spesielt interesserte. Invitasjon og program vil vi komme tilbake til i forkant av arrangementet.

Austri Raskiftet har jobbet med utvikling av prosjektet siden 2010 med mål om å få realisert prosjektet sammen med en erfaren industriell partner. Det er Eidsiva Vannkraft AS (20%), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20%) og det tyske energiselskapet Stadtwerke München Erneuerbare Energien Skandinavien (60%) som bygger Raskiftet vindkraftverk ved Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil i Hedmark.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår