Nå intensiveres anleggsaktiviteten på Raskiftet

Gjennom en kald og snørik vinter har arbeidet på Raskiftet vindkraftverk begrenset seg til etablering av luftledningstraseen og installasjon av transformatorstasjon. Nå starter arbeidet med å forberede det betydelige installeringsarbeidet av vindturbinene.

-Alle mastene i luftledningstraseen er nå på plass, og arbeidet med å strekke strømkablene har startet.  Arbeidet med å ferdigstille transformatorstasjonen nærmer seg også slutten. Til tross for en kald og snørik vinter har dette arbeidet blitt gjennomført i henhold til plan, sier daglig leder for Raskiftet vindkraftverk Magnus Axelsson.

Forberedelsen for installeringsarbeidet startet i mars med snøbrøyting av både veger og grøfter i anleggsområdet. Dette for å sikre så rask snøsmelting som mulig. I mai vil Svevia gjennomføre de siste justeringene på veger og oppstillingsplasser for heisekraner før de første vindturbinene ankommer for installering.

– Nå intensiveres aktivitetsnivået i anleggsområdet, og utbyggingen vil i løpet av sommeren bli betydelig mer synlig i terrenget. I forbindelse med de planlagte anleggsaktivitetene vil vi i slutten av mai arrangere et informasjonsmøte for naboer og grunneiere. I slutten av august planlegger vi også en åpen dag i anleggsområdet. Dermed vil det bli muligheter for å se utbyggingen på nært hold for interesserte, sier Axelsson.  

I drift vinteren 2018/2019
Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i vindkraftverket. Det svenske vindkraftselskapet OX2 er totalentreprenør for utbyggingen og har deltatt i utviklingen av prosjektet siden januar 2015.

-Det er et omfattande arbeid som vil gjennomføres i løpet av sommeren og høsten med installering og driftssetting av til sammen 31 vindturbiner. Det er mange forhold som kan påvirke framdriften, men vår målsetning er at Raskiftet skal være i drift i drift i løpet av vinteren 2018/2019, sier Axelsson.

Austri Raskiftet er eid av Eidsiva Vannkraft AS (20 %), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20 %) og Stadtwerke München Erneuerbare Energien Skandinavien (60 %). Raskiftet vindkraftverk vil gi om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander. Olje- og energidepartementet ga 6. juni 2015 Austri Raskiftet konsesjon for å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Trysil og Åmot.