Konsesjonssøknad for Raskiftet

Konsesjonssøknaden for Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot er oversendt til NVE.

-Nå når denne søknaden er sendt, har vi nådd en milepæl for arbeidet med vindkraftprosjekter i Innlandet. Konsesjonssøknaden for Raskiftet er den første konsesjonssøknaden for vindkraft som Austri og Eidsiva er involvert i, sier Ola Børke, daglig leder i Austri Vind.

Det er Austri Raskiftet DA som søker om konsesjon, og som skal stå for utbyggingen. 

Austri søker om konsesjon for å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen. Kraftverket vil bestå av 30-50 vindturbiner, som til sammen vil produsere ca. 350 GWh (millioner kilowattimer) ny fornybar energi. Dette tilsvarer kraftbehovet i 15-20 000 husstander.

Ola Børke forventer å få svar på konsesjonssøknaden i løpet av et år. I løpet av høsten vil det bli arrangert et folkemøte, der NVE forteller hvordan søknaden behandles og Austri legger frem søknaden.