Ja til vindmålemast i Trysil og Engerdal

Denne uken har både Trysil og Engerdal gitt Austri Vind tillatelse til å oppføre vindmålemast i kommunene.

Mandag 6. desember ga Trysil formannskap Austri Vind midlertidig dispensasjon til å oppføre vindmålemast på Raskiftet i Søre Osen. Masten med alle tekniske inngrep skal fjernes etter endt prøveperiode så snart det er praktisk mulig. Formannskapsmedlemmene vedtok saken enstemming.

Formannskapet i Engerdal kommune hadde møte samme dag, og også her var vedtaket enstemmig. Austri Vind har fått tillatelse til å sette opp en vindmålemast på Gråhøgda. Masten skal stå i opp til to år, før den fjernes.

Målemastene er påkrevet for å finne ut mer om vind- og isforholdene i områdene. De har en høyde på mellom 60 og 100 meter og ser ut omtrent som en telemast. Mastene monteres med bruk av helikopter.

Ordinær klagefrist på vedtakene er tre uker.