Informasjonsmøte om Raskiftet vindkraftverk

Austri Raskiftet inviterer herved fastboende, hytteeiere og andre interesserte til informasjonsmøte.

Etter en kald og snørik vinter med begrenset anleggsaktivitet starter nå forberedelsene for det betydelige installasjonsarbeidet av til sammen 31 vinturbiner i anleggsområdet.

Med bakgrunn i den økte anleggs- og transportaktiviteten ønsker prosjekteier Austri Raskiftet og totalentreprenør OX2 å informere om planer og aktiviteter for 2018.

Dato: 29. mai 2018
Tid: 18:30
Sted: Samfunnshuset, Søre Osen

Kaffe og bakst serveres.

Velkommen!

Magnus Axelsson, daglig leder Austri Raskiftet DA